De race is live te volgen op: www.deltalloydsolarboat.nl/wedstrijden Home Contact

TEAM 2008


Na een succesvolle race van Delft Waterbike Technology met een zonneboot, werd besloten dat hier zeker een vervolg op moest komen. Eind 2005 werd het eerste officiële Solar Boat Team van de TU Delft compleet gemaakt. In een hele korte tijd werd een zonneboot gebouwd die enkele maanden later de eerste Frisian Nuon Solar Challenge met ruime voorsprong zou winnen, een geweldige prestatie.Voor de Frisian Solar Challange 2008 is er een nieuw team samengesteld. Dit team bestaat uit tweede- en derdejaars studenten van de faculteit Maritieme Techniek en natuurkunde die als doel hebben om de befaamde titel te prolongeren. Vanaf september 2007 is het team begonnen met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe boot die volledig vaart op zonne-energie. Dit team zal de concurrentie aangaan met teams uit binnen- en buitenland. Daarnaast zullen zij op diverse evenementen te zien zijn met de Solar Boat om zonne-energie en sponsoren te promoten. Meinte van der Brug
Meinte is teamleider van het Solar Boat Team 2008 en het centrale aanspreekpunt binnen het team. Zijn belangrijkste taak is om het team te begeleiden naar de overwinning. Daarnaast is het zijn taak om sponsoren aan te trekken. De keuze voor studie maritieme techniek komt voort uit alles wat vaart en zijn passie voor zeilen. “Het is de vrijheid die me trekt in het zeilen. Je hebt alleen de elementen nodig; het water, de wind voor de rest ben je onafhankelijk.”  Bart Meenks
Na een paar maanden studie Maritieme techniek in Delft is hij verhuisd naar het Koninklijk Instituut voor de Marine. Daar deed hij de opleiding tot officier voor de technische dienst. Bij de Marine was hij niet geheel op zijn plaats en na twee jaar is hij weer ‘thuis’ gekomen in Delft, met veel ervaring en kennis rijker. Hij is daarom erg waardevol voor het team. Bart Meenks is in het team oa. verantwoordelijk voor het elektrische systeem.
Willem-Jan van Driel
Willem-Jan is degene in het team die zorg zal dragen voor een nieuwe en innovatieve romp. Dit zal hij doen in nauwe samenwerking met het MARIN. Tevens zal hij de beslissingen nemen over de te gebruiken materialen.Zijn keuze voor Maritieme techniek is niet zomaar aan komen waaien. Door de Solar boat kan hij veel ervaring opdoen en verder zijn droom waar maken. Willem-Jan is gebrand op de overwinning. ‘Wij hebben als team alles in ons om te winnen’ Rinus de Vries
Rinus is opgegroeid in een waterrijke omgeving, een studie maritieme techniek lag dus ook voor de hand. Het Solar Boat project is een unieke kans om de opgedane kennis uit de studie toe te passen in de praktijk.Rinus zal binnen het team verantwoordelijk zijn voor de voortstuwing. Dit houdt in dat hij zich bezig zal houden met het berekenen en het ontwerpen van de meest efficiënte schroef. Naast de voortstuwing zal hij zich ook bezig houden met het pod ontwerp, hierbij spelen vorm en materiaal keuze een belangrijke rol.

Trung Tran
Momenteel is Trung bezig met zijn minor Economie,Technologie en Innovatie.  Hierdoor kan hij maar de helft van zijn tijd aan de boot besteden. Om de betrokkenheid bij zijn vak nog te behouden, is de deelname aan deze race de ultieme uitdaging voor hem. ‘Deze race biedt ons de kans om onze talenten te uiten en ons kennis optimaal te gebruiken. Verder is het project vooral praktisch gericht, eindelijk een keer wat anders dan je neus tussen de boeken stoppen’. Solange van der Werff
Solange van der Werff is de enige vrouw in het team. Net als haar andere vijf teamleden studeert ze Maritieme Techniek. Door haar functie in het bestuur van studie vereneging Wiliam Froude is zij genoodzaakt partime deel te nemen in de Solar Boat. Solange kan goed organiseren en zaken regelen, hier zal gebuik van gemaakt worden door het team. Ze houd de administratie bij en zal alle belasting aanslagen voor haar rekening nemen.

Mark Meijerman
Mark is tweedejaars student technische natuurkunde en is in december bij het team gekomen als verterking. Mark besteed veel tijd aan zijn studie en zal daarom partime aan de boot werken. Dit zal voornamelijk tijdens de producite zijn. Hij zal tijdens de wedstrijd de boot gaan besturen, omdat hij het lichtste is van het  team.

  • Tu Delft
  • Marin Internet
  • ALE
  • Delta Lloyd
Powered by Studio56